fbpx

ZÍSKEJTE ODBORNOU KONZULTACI  

Právní služby Praha

Díky dlouhodobé praxi máme nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti s řešením právních problémů v mnoha právních odvětví. Níže uvádíme přehled právních služeb, které jsme opakovaně řešili a troufáme se říci, že jsme v těchto oborech odborníky.

pracovni-uraz350PRACOVNÍ ÚRAZY
– odškodnění pracovních úrazů a nemocí
– vyplacení rent
– zastupování před soudy
ČÍST VÍCE

FIREMNÍ PRÁVNÍK
– komplexní právní poradenství
– připravíme pro vaši firmu návrhy smluv
– zastoupíme vás i v případě právního sporu
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350RODINNÉ PRÁVO
– péče o děti svěření do Vaší péče
– předmanželské smlouvy
– rozvody
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
– zastupování před úřadem prům. vlastnictví
– licenční smlouvy
– registrace ochranných známek a patentů
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350MEDICÍNSKÉ PRÁVO
– pochybení zdravotního zařízení či lékaře
– škoda na zdraví a její náhrada
– náhrada účelně vynaložených nákladů
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350PŘÍPRAVA SMLUV
– sepíšeme smlouvu šitou přímo na míru
– zkontrolujeme kvalitu Vaší smlouvy
– smluvně ochráníme Vaše práva
ČÍST VÍCE

SVJ
– založení SVJ
– zastoupení na shormáždění vlastníků
– zastupování SVJ ve sporech, spory proti SVJ
ČÍST VÍCE

IMIGRAČNÍ PRÁVO
– azylová řízení, vyřizování pobytů
– zastupování před správními orgány
– pomoc cizincům v ČR
ČÍST VÍCE

EXEKUCE
– zastavení exekuce
– oddlužení
– sepis návrhu na nařízení exekuce
ČÍST VÍCE

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
– klamavá reklama
– soutěžní právo
– nekalostní jednání
ČÍST VÍCE

STAVEBNÍ PRÁVO
– vyřízení stavebního povolení
– vyvlastnění
– zastupování před veřejnými orgány
ČÍST VÍCE

FARMACEUTICKÝ PRŮMYSLfarmaceutický průmysl právo
– zastupování před SUKL
– registrace léčiv
– smlouvy pro distributory, licenční smlouvy
ČÍST VÍCE

NAROVNÁNÍNAROVNÁNÍ
– dohoda o narovnání
– vyjednání narovnání
– narovnání v trestním řízení
ČÍST VÍCE

ZKAŽENÁ DOVOLENÁšpatná dovolená
– vymůžeme Vám nároky za zkaženou dovolenou
– slíbili Vám něco jiného, než byla skutečnost
– zastoupíme Vás v jednání s CK i u soudu
ČÍST VÍCE

PRÁVA CESTUJÍCÍCH LETECKY
– náhrada za zpožděný let
– náhrada za ztracené zavazadlo
– náhrada za zmeškaný let
ČÍST VÍCE

ODŠKODNĚNÍ
– převezmeme od Vás podklady
– vyhodnotíme nejlepší způsob řešení
– budeme Vás zastupovat během celého procesu
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350TRESTNÍ PRÁVO
– obhajoba v trestním řízení
– sepis trestního oznámení
– zastupování poškozených v trestním řízení
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350PRÁVO NEMOVITOSTI
– sepis a kontrola kupní smlouvy
– zástavní smlouvy na nemovitosti
– zřizování služebností (věcných břemen)
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350PRACOVNÍ PRÁVO
– výpovědi ze zaměstnání
– pracovní smlouvy
– odborové organizace
ČÍST VÍCE

pracovni-uraz350DĚDICKÉ PRÁVO
– zastupování v dědickém řízení
– vůle (závěti)
– vydědění dědiců
ČÍST VÍCE

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA
– připravíme smlouvu o advokátní úschově
– advokátní úschova peněz
– ochráníme Vaše peníze
ČÍST VÍCE

PRÁVO SILNIČNÍ DOPRAVY
– zachráníme Váš řidičský průkaz
– pomoc při autonehodě
– alkohol za volantem
ČÍST VÍCE

SPORTOVNÍ PRÁVO
– odpovědnost za úrazy při sportu
– disciplinární řízení
– přestupy sportovců
ČÍST VÍCE

INSOLVENČNÍ PRÁVO
– oddlužení
– přihlášky do IS řízení
– zastupování věřitele v IS řízení
ČÍST VÍCE

SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ REJSTŘÍK
– zápisy do obchodního rejstříku
– uspořádání valné hromady
– založení společnosti
ČÍST VÍCE

MEDIACE
– pokojné řešení sporů a konfliktů
– snížení nákladů na řešení a následky konfliktů
– nebyrokratické a flexibilní řešení konfliktů
ČÍST VÍCE

SOUSEDSKÉ SPORY
– nabízíme řešení s problémovým sousedem
– obtěžují Vás sousedova zvířata
– stavba Vám zasahuje na pozemek
ČÍST VÍCE

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEMzastoupení před soudem
– sepis opravného prostředku (odvolání, odpor…)
– zastupování před soudem
– zastupování před správní orgánem
ČÍST VÍCE

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
– zastoupení ve správním řízení
– sepis podáních
– účast na jednáních
ČÍST VÍCE

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
– hodnocení vlivů záměrů staveb
– jednání s úřady
– zastupování u soudu
ČÍST VÍCE

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O KLIENTA
– smluvní zajištění dožití v nemovitosti
– individuální řešení dluhové pasti
– komplexní přístup k platební neschopnosti
ČÍST VÍCE

Právní služby od advokátní kanceláře CIKR

Hlavně v oblasti poskytování právních služeb si musíte být jisti člověkem, jehož služby využíváte. S námi se můžete zbavit strachu, že Vámi objednaná služba nebude odevzdaná včas nebo že vzájemná komunikace nebude najednou přerušena. S námi máte jistotu a my vám ji garantujeme. Jsme skutečnou přidanou hodnotou řešení Vašeho problému. Ze zpětné vazby víme, že pro vás dokážeme odvést kvalitní práci za rozumnou cenu, s garancí jistoty a s efektivní komunikací. To jsou výhody, jež na českém a slovenském trhu často nenajdete. Další naší výhodou je proklientský přístup. Naše klientská podpora je tady pro vás 24 hodin denně a jsme připraveni Vás kdykoliv informovat o svých službách či stavu Vašeho případu. Nejste pro nás jen číslo, ale náš obchodní partner.

Naši advokáti sledují aktuální vývoj judikatury vyšších soudů takže klientům, můžeme poskytnout nejnovější aktuality z oblasti sledovaných právních disciplín. Dalším benefitem pro naše klienty je, že nečekáme na zadání od klienta, ale klienta o nových změnách zákona předem informujeme. Společně tak předcházíme změnám v legislativě, aby naši klienti byli na tyto změny připraveni a měli konkurenční výhodu.

Naše kancelář spolupracuje s vybranými partnery, kteří splňují naše požadavky na kvalitu a rychlost jejich služeb. Můžeme tedy klientům garantovat, že v případě potřeb exekutora, nebo notáře od nás dostanete nadstandardní realizaci Vašich přání.

ZÍSKEJTE ODBORNOU KONZULTACI