fbpx

Právo silniční dopravy

CO JE PRÁVO SILNIČNÍ DOPRAVY?

Právo silniční dopravy upravuje dílčím způsobem mnoho právních předpisů, což je důvodem proč netvoří právně provázaný a harmonický celek. Silniční právo je součástí práva dopravního. Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a zastupování v oblasti dopravních deliktů, kterými jsou přestupky, jiné správní delikty, trestné činy a smluvní vztahy. Své služby nabízíme také v rámci uplatňování náhrady škod souvisejících s dopravou. Zabýváme se také poradenstvím v silniční dopravě pro cizí potřeby, kterou je například doprava linková, taxislužba, nebo doprava příležitostná.

ŽÁDOST O VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

O vrácení řidičského oprávnění, o které jste přišli poté co jste dosáhli 12 bodů lze zažádat po uplynutí roční lhůty. Uplynutí této lhůty však samo o sobě neznamená, že můžete začít řídit. To byste spáchali přestupek a museli uhradit pokutu. Hrozil by Vám i zákaz řízení ve lhůtě až dvou let. Je tedy nutné podat žádost o vrácení řidičského oprávnění na městském úřadě s rozšířenou působností tam, kde máte trvalé bydliště. Součástí žádosti je potvrzení o tom, že jste v autoškole znovu složili zkoušku spolu s posudkem, který vydá lékař o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a posudkem o dopravně psychologickém vyšetření od akreditovaného dopravního psychologa. Dokumenty radíme vyřizovat poté, co uplyne 11. měsíc od vybodování. Nebudete na ně muset poté čekat a urychlíte tak proces vyřízení. Poté, co Vám bude řidičský průkaz vrácen jste opět bez bodů.

DOPRAVNÍ DELIKTY

Dopravními delikty jsou zejména přestupky a trestné činy v dopravě. K těmto patří hlavně řízení pod vlivem alkoholu, či jiné omamné látky, řízení bez řidičského oprávnění, jízda v nepřiměřené rychlosti, zadržení řidičského průkazu, jeho pozbytí, parkování na nesprávném místě, odtažení vozidla, nezastavení na červené či na stopce, nedovolené předjíždění, nedání přednosti v jízdě a používání mobilního telefonu během jízdy. V těchto všech případech Vám poskytneme právní pomoc a obhajobu. V souvislosti s dopravními nehodami poskytujeme obhajobu poškozeným a uplatňujeme náhradu škody na pachatelích, jejich zaměstnavatelích a pojišťovnách.

Zastupujeme také osoby obviněné v trestním řízení z trestných činů, které souvisí s dopravou. Tyto činy spojujeme zejména s vážnými dopravními nehodami a často souvisí s požitím alkoholického nápoje. Typickými trestnými činy jsou zejména ohrožení pod vlivem návykové látky, usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, poškození veřejně prospěšného zařízení, maření výkonu úředního rozhodnutí, obecné ohrožení a další.
Obvinili Vás z nějakého trestného činu uvedeného výše? kontaktujte nás! Odborně Vás zastoupíme díky čemuž může dojít ke zproštění obvinění, nebo dojít k uložení trestu mírnějšího. Snažíme se v rámci těchto řízení o prosazení odklonů, které vedou k tomu, aby řízení bylo podmíněně zastaveno, nebo aby došlo k narovnání.

BODOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

Obdrželi jste oznámení o tom, že jste dosáhli 12 bodů a výzvu k tomu, abyste svůj řidičský průkaz odevzdali? Za této situace se doporučujeme spojit s naší advokátní kanceláří, jelikož problémy vztahující se k bodovému systému a dopravním přestupkům vůbec je vhodné řešit v součinnosti s advokátem, který se v této problematice orientuje. Zavolejte nám a my za Vás podáme kvalitně sepsané námitky, díky kterým o svůj řidičský průkaz nepřijdete.

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Pozemní komunikace jsou v dnešní době ve velmi špatném stavu. Nezdřídka se může stát, že si jízdou po českých silnicích poškodíte auto. Odpovědnost za stav vozovky nese provozovatel a je vaším právem po něm požadovat odškodnění v případě újmy. Zastoupíme Vás i v řízení ve věcech, které se týkají pozemních komunikací. K získání odškodnění v nejvyšší možné míře nás neváhejte kontaktovat se žádostí o pomoc.

Kontaktujte nás

*