fbpx

SPOLEČNOSTI A OBCHODNÍ REJSTŘÍK

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Právo obchodních společností patři mezi hlavní specializace naší advokátní kanceláře. Svým klientům nabízíme komplexní právní poradenství, které se zakládáním a vedením obchodních společností souvisí.

Zakládání společností a jejich vznik je vystaven velké byrokaratické zátěži. Začít rychle podnikat prostřednictvím nové firmy je cílem každého podnikatele. Pohodlným a efektivním řešením tak může být využití našich služeb a společnost si od profesionálů nechat založit. Zakládáme společnosti jakéhokoliv druhu, tedy společnosti s ručením omezením, společnosti akciové, společnosti komanditní a veřejné obchodní společnosti. Společnosti se mohou zakládat za účelem podnikání, koupě nebo také správy nemovitostí.

PROČ SE NA NÁS OBRÁTIT?

Proč byste se měli při zakládání společnosti obrátit na naši advokátní kancelář? Tak zejména proto, že máme zkušenosti, ze kterých budete vy profitovat a nebudete muset studovat veškeré právní předpisy a normy, které se založením společnosti souvisí, další výhodou je rychlost, se kterou bude vše probíhat, zajistíme také veškeré doprovodné služby, které jsou se zahájením podnikání spojené ať už se jedná o nutné registrace, podání návrhu do obchodního rejstříku a jiné, do 15-ti dnů pro Vás též zajistíme zápis společnosti do Obchodního rejstříku, připravíme pro Vás veškeré změny, ke kterým dochází v průběhu života společnosti ať už se jedná o změnu sídla společnosti, změnu v jejích orgánech, změnu v osobách společníků, změnu výše základního kapitálu či změnu předmětu podnikání, vypracujeme revize obchodních smluv a dalších obchodněprávních dokumentů, připravíme pro Vás právní rozbory a stanoviska, smlouvy o převodech podílů a akcií v obchodních korporacích a další, kromě obchodních společností zakládáme také družstva a jiné právnické osoby, uspořádáme valnou hromadu, zrealizujeme jakékoliv korporátní změny, přeměny, likvidace společností a dalších právnických osob, budeme Vás zastupovat jak v rámci jednání s protistranou, tak při uzavírání mimosoudních dohod a smírů, budeme také uplatňovat nároky z obchodněprávních vztahů a v neposlední řadě vymáhat pohledávky.

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, ve kterém jsou zapsány zákonem stanovené údaje o osobách právnických a fyzických a jehož součástí je i sbírka listin. Sbírka listin obsahuje nejvíce důležité, obvykle zákonem předepsané listiny. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě u rejstříkového soudu, který je k tomu určený zvláštním právním předpisem a zapisují se do něj obchodní společnosti a družstva dle zákona o korporacích, fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají v České republice bydliště a o zápis požádají, fyzické osoby, které jsou uvedené v § 43 zákona o veřejných rejstřících, které na území České republiky podnikají a o zápis požádají a další osoby, pokud povinnost jejich zápisu stanoví zákon o veřejných rejstřících či zákon jiný. Tím kdo vykonává agendu obchodního rejstříku je rejstříkový soud a obchodní rejstřík je provozován Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Nahlížet do obchodního rejstříku zpoplatněno není, ale pořizovat si ověřený výpis již zpoplatněno je.

ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

Při zakládání nových společností jsme Vám k dipozici s právním poradenstvím, vypracujeme Vám zejména zakladatelské dokumenty, zajistíme veškeré registrace a notářské zápisy o založení firmy. Postaráme se také o vedení účetnictví, daňovou registraci firmy a o otevření bankovních účtu. Vypracujeme návrh na zápis společnosti do obchodního či jiného rejstříku, který také podáme, poskytneme Vám například sídlo společnosti a jiné.

Kontaktujte nás

*