fbpx

Insolvenční právo

CO JE INSOLVENČNÍ PRÁVO?

Insolvenční právo je upraveno insolvenčním zákonem účinným od 1. ledna 2008. Insolvencí nebo také úpadkem se rozumí neschopnost dlužníka splácet více věřitelům své peněžité závazky, které u nich má a to po dobu delší než 30 dnů po splatnosti. Insolvenční zákon tedy řeší úpadek a hrozící úpadek dlužníka v soudním řízení některým ze způsobů tak, aby bylo uspokojeno co nejvíce dlužníkových věřitelů.

CO NABÍZÍME?

Služby poskytované naší advokátní kanceláří v rámci insolvenčního práva zahrnují právní poradenství, zastupování klientů, kterými jsou jak věřitelé tak dlužníci ve všech fázích, které insolvenční řízení provází a v řízeních souvisejících, kterými jsou zejména incidenční spory, dále také poskytování konzultací dlužníkům v rámci řešení způsobu úpadku, řešíme i spory o určení výše a pravosti pohledávky a jiné, sepíšeme a podáme Vám přihlášky věřitelů v rámci vymáhání pohledávek od dlužníků, vypracujeme inslovnenční návrhy a návrhy na povolení oddlužení, klienty zastupujeme v incidenčních sporech, klientům dlužníkům poradíme při reorganizaci, klienty věřitele zastupujeme v rámci vyjednávání s dlužníky o tom, jakým způsobem bude úpadek řešen, poskytujeme konzultace týkající se strategických akvizic a prodeji v insolvenčním řízení.

INSOLVENCE FYZICKÝCH OSOB

Oddlužení nebo také osobní bankrot je nelikvidačním řešením úpadku a jedná se o způsob jak s insolvencí již navždy skoncovat. Existují dva způsoby, kterými jde oddlužení provést. První způsob je zpeněžení majetkové podstaty a následné rozdělení výdělku mezi věřitele a druhý způsob je splátkový kalenář, kdy dlužník splní během 5 let ze všech svých dluhů alespoň 30%. Za splnění daných podmínek může být dlužníkovi zbytek dluhu odpuštěn. Jakým způsobem bude oddlužení probíhat rozhodují věřitelé dlužníka na věřitelské schůzi, volba tak závisí na věřitelích a na tom, jak se s dlužníkem dohodnou. Další výhodou je, že žádný z dluhů již dále neroste a dlužník nemusí mít strach ze soudních řízení a exekucí. Oddlužení bylo dříve možné jen pro osoby fyzické a právnické, nepodnikatele. O možnost oddlužení tak byly připraveny osoby fyzické, podnikatelé, které se do úpadku dostali kvůli neschopnosti plnit své soukromé dluhy, ne ty, které jim vznikly podnikáním.

ODDLUŽENÍ PODNIKATELŮ

Oddlužení podnikatelů umožnila novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti dne 1.1.2014. Díky této novele mohou o oddlužení požádat právnické osoby, nepodnikatelé, které své dluhy nemají z podnikání a jakékoliv fyzické osoby i podnikatelé, které nemají své dluhy z podnikání. Další novinkou je možnost při splnění daných podmínek umožnit oddlužení i osobám fyzickým a právnickým, které své dluhy mají z podnikání za předpokladu, že s tím věřitelé souhlasí, nebo se
jedná o neuspokojený dluh z předchozího insolvenčního řízení, kde byl soudem zrušen konkurz pro nemajetnost dlužníka nebo pro splnění rozvrhového usnesení, nebo jde o pohledávku zajištěného věřitele. Dluhem z podnikání se ve smyslu insolvenčního zákona rozumí jakýkoliv dluh, který podnikateli získal během podnikání. Dluhem z podnikání jsou i dluhy, které mají veřejnoprávní povahu, tedy dluhy na pojistném či sociálním zabezpečení a jiné, vzniklé v souvislosti s podnikáním.
Naše advokátní kancelář Vám připraví veškeré podklady potřebné k soudnímu jednání, vytvoříme pro Vás na základě dodaných podkladů žádost o oddlužení se kterou se posléze jen obrátite na soud, kde ji předáte. Při řešení zadlužení se nevyplácí čekat, proto nás neváhejte kontaktovat a díky našemu individuálnímu a vstřícnému přístupu se Vám bude tato nepříjemná životní situace zvládat mnohem snáze.

Kontaktujte nás

*