fbpx

Pracovně právní poradenství

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO KAŽDÉHO

Pracovně právní poradenství poskytuje naše advokátní kancelář jak zaměstnancům tak zaměstnavatelům. Svým klientům nabízíme kompletní právní služby v té nejvyšší kvalitě zahrnující právní poradenství individuálně zaměřené na každého klienta, sepis smluv, jejich revize a zastupování před soudy. Kromě obecného poradenství v celé oblasti práva pracovního poskytujeme právní poradenství týkající se práva sociálního zabezpečení. Základním pramenem úpravy pracovního práva je zákoník práce a kolektivní pracovní právo je upraveno zákonem o kolektivním vyjednávání. Pracovní právo se zabývá úpravou vztahů zaměstnanců a zaměstnavatelů, ochranu zaměstnanců, jejich podmínky k výkonu práce a kolektivní vyjednávání.

PRACOVNĚ PRÁVNÍ PORADNA PRO ZAMĚSTNANCE

Pracovně právní poradna pro zaměstnance je určena pro klienty, kteří mají jakékoliv otázky týkající se pracovního práva. S odborníky z naší advokátní kanceláře se můžete poradit o všech otázkách, které mohou nastat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nacházíte se momentálně na mateřské či rodičovské dovolené? Poradíme Vám, jak se do pracovního poměru navrátit, nebo jej ukončit, zodpovíme také otázky týkající se nemocí a jejich vlivu na zaměstnání, pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, nároků na mzdu, plat, důchodu, nároky na školení, na odstupné a jiné. Samozřejmostí je pro nás osobní přístup ke klientovi při v souvislosti s řešením jeho problému.

IMIGRAČNÍ PRÁVO

Poskytujeme právní poradenství a asistenci také ve sféře práva imigračního, které je upraveno zákonem o pobytu cizinců na území České republiky. Týká se to zejména oblastí získání a prodloužení šestiměsíčního víza, povolení k pobytu dlouhodobému a trvalému, pomoc při vyřízení českého občanství, imigrace do České republiky pro účely podnikání a další. Klienty zastupujeme také u soudu v odvolacím řízení se státními institucemi v případě zamítavého stanoviska u povolení k pobytu, jeho prodloužení a další. V tomto zákoně dochází k častým změnám, doporučujeme tedy svěřit se do rukou profesionálů, aby byly dodrženy veškeré kroky, které vedou ke ke zdárnému konci.

ČÍM SE ZABÝVÁ PRACOVNÍ PRÁVO?

V rámci práva obecného se zabýváme především přípravou a kontrolou pracovních smluv, problematikou souběhu smluv manažerských se smlouvami o výkonu funkce statutárního orgánu. Poskytujeme právní poradenství týkající se dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, dohod o odpovědnosti zaměstnance, nebo zaměstnavatele za škodu, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňováním zaměstnanců, problematiku spojenou s ukončováním pracovních poměrů ať už výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru, nebo výpovědí hromadnou v rámci restrukturalizace zaměstnavatele. Klienty u soudu zastupujeme např. při sporu o neplatnost výpovědi, ve sporech týkajících se platnosti pracovněprávních úkonů, konkurenčních doložek a jiných sporech, zabýváme se také řešením sporů mimosoudní cestou, vymáháme pohledávky vzniklé ve spojení s pracovněprávními vztahy, poskytujeme konzultace a zastupujeme klienty při jednání o kolektivních smlouvách a jednání s odborovými organizacemi.

ZAMĚSTNÁVANÍ CIZÍCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Dále se specializujeme na otázky týkající se zaměstnáváni cizích státních příslušníků v České republice. Týká se to zejména právního poradenství při získání pracovního povolení a jeho prodloužení, výpomoc s vyplňováním potřebných dokumentů, účast na jednání s příslušnými úřady a sepis a revize pracovních smluv.

VYŘIZOVÁNÍ POVOLENÍ K POBYTU

Své služby nabízíme rovněž při vyřizování povolení k pobytu cizinců na území České republiky. Vízum může klient získat buď v délce 90 dnů, tedy krátkodobé, v délce nad 90 dnů, tedy dlouhodobé, povolení k pobytu trvalému, nebo povolení k pobytu občanů EU na území České republiky. Zabýváme se také řešením právních problémů při zaměstnávání občanů České republiky v zahraničí.

Kontaktujte nás

*