fbpx

Sousedské spory a jejích řešení

sousedské spory

Definice

Sousedské spory a jejich řešení mohou být velmi různorodé. Od toho, že si někdo stěžuje na přesahující větve stromů až k přestupkům, které spočívají v nadávkách, výhrůžkách či v ničení majetku. Znepřátelené strany se často snaží domoci ochrany úřadů, které jim však nemohou pomoci pokaždé, jelikož existují spory, které může vyřešit jen příslušný soud. Níže jsou popsány nejčastější sousedské spory a způsob jejich řešení.

SOUSEDSKÉ SPORY

Sousedské spory jsou bohužel velmi časté, jelikož příbuzné ani sousedy si člověk nevybírá. Žijeme-li ve městě či na vesnici, skoro vždycky tam nějací sousedé budou a tak alespoň jednou za čas určitě každý se svými sousedy větší či menší spory řešil. Může tak dojít k situaci, že se vaším nejbližším sousedem stane člověk, který je milovníkem bujarých večírku zatímco vy upřednostňujete večer ticho, palič nebo zapálený domácí kutil, kterému nedělá problém o víkendu od rána do večera něco doma vrtat. Nezřídka se tak sousedé dostávají do sporu i kvůli banalitám jako jsou například popadaná jablka ze stromu jednoho na pozemek souseda nebo sousedův rezavý okap, jehož dešťová voda stéká z jeho střechy k sousedovi a konflikt je na světě hned. Člověk se dostane do hádky ačkoliv nechce, prostě si každý začne hájit to své.

V některých případech stačí souseda jen upozornit, jelikož někdo si třeba ani neuvědomuje, že jeho chování může ostatní rušit. V případě, že soused na stížnost nereaguje a intenzitu rušení stále zvyšuje, nezbývá než proti němu zakročit jiným způsobem.

PŘESAHUJÍCÍ VĚTVE ZE SOUSEDOVA STROMU ČI SOUSEDŮV STROM ZASTIŇUJÍCÍ VÁŠ POZEMEK

Nedohodnou-li se sousedé, je tento spor oprávněn rozhodovat pouze soud. Není v pravomoci správního úřadu, aby sousedovi pokácet strom nebo ořezat větve přikázal. Lze však i bez soudního rozhodnutí odstranit kořeny a větve, které přesahují na Váš pozemek v případě, že to soused na Vaši žádost v přiměřené době sám neučinil. Musí to být ale provedeno šetrně ve vhodnou roční dobu.

SOUSEDOVA STAVBA PŘESAHUJÍCÍ NA VÁŠ POZEMEK

Zde je důležité rozlišit, kdy jde o stavbu novou a kdy o stavbu starou. Stavbu, která byla v minulosti povolená a zkolaudovaná již neřeší stavební úřad, jelikož úřední rozhodnutí, která jsou starší než jeden rok jsou nezměnitelná. Tato stavba je tak z pohledu stavebního zákona legální. Jedná-li se však o stavbu, která byla postavená po 1.1.2014 říká nový občanský zákoník, že stavba, která byla zřízená na cizím pozemku patří vlastníkovi pozemku. Pro majetkoprávní vypořádání je stěžejní, jestli stavebník stavěl v dobré víře nebo ne. Soudem tak může být uloženo vlastníkovi pozemku uhradit stavebníkovi účelně vynaložené náklady, nebo přikázat odstranění stavby a uvedení do původního stavu. Soud může také na návrh jedné ze stran pozemek za náhradu přikázat do vlastnictví stavebníka. V případě staveb nových se lze obrátit na stavební úřad. Stavebník může totiž stavět jen na pozemcích ke kterým má právo, tedy zmíněným ve stavebním povolení. Staví-li na jiném pozemku, stavba pak není povolená v souladu se stavebním povolením a stavební úřad může zahájit řízení o jejím odstranění.

HLUK OD SOUSEDŮ

Tímto hlukem je myšlena třeba hlasitá muzika či bouchání kladivem od brzkých ranních hodin. Na policii či přestupkový orgán se lze obrátit jen v případě rušení nočního klidu, během dne nemají tyto orgány kompetence zasáhnout. Ledaže by se prokázalo, že jde o schválnost. Toto jednání je přestupek a pachatel za něj může dostat pokutu. Naopak proti všem tzv. sousedským imisím jako je kouř, prach, plyn a jiné, které vnikají na pozemek souseda a podstatným způsobem omezují užívání jeho pozemku je možnost obrany soudní cestou. Dochází-li k rušení v nájemním domě, mají ostatní nájemníci možnost nahlásit to pronajímateli, který může dát nájemci, který hrubě či zvlášť závažně porušuje své povinnosti z nájmu vyplývající, výpověď.
Ačkoliv naše advokátní kancelář nikomu žádné sousedské spory nepřeje, pokud k nim přece jen dojde, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme je vyřešit. Nabízíme kvalifikovanou právní pomoc, od sepsání předžalobní výzvy či stížnosti na souseda až po zastupování u soudu v případě sousedských sporů.

Kontaktujte nás

*