fbpx

Imigrační právo – azyl, extradice, trvalý pobyt

CO JE IMIGRAČNÍ PRÁVO?

Imigrační právo je upraveno zákonem o pobytu cizinců na území České republiky. Vývoj právní úpravy práva imigračního je velmi dynamický a tak v zákoně dochází k častým změnám, které dělá problém sledovat právníkům, natož laické veřejnosti. Doporučujeme proto obrátit se na odborníka z řad naší advokátní kanceláře, který Vám pomůže ve všech krocích, které imigrační proces provázejí. Poskytneme Vám neocenitelné rady, zkušenosti a znalosti, které jsme při své praxi získali.

CO NABÍZÍME?

Nabízíme právní služby a zastoupení zejména v azylovém řízení, klienty zastupujeme před správními orgány při řízení o udělení státního občanství České republiky, zastupujeme je také při jednání s cizineckou policí, zajišťujeme komplexní právní servis při vyřizování dlouhodobého, nebo trvalého pobytu pro cizince, kdy proces vyřizování lze zahájit již v době, kdy cizinec ještě stále pobývá v zahraničí, vyřizujeme také pobyty jejichž účelem je sloučení rodiny, zabýváme se získáváním občanství a extradicí, poskytujeme právní pomoc k prodloužení víz i získání 6měsíčního víza za účelem podnikání, v rámci odvolacího řízení poskytujeme právní služby při odmítnutí víza. Klienty doprovázíme na úřady a asistujeme jim při vyplňování a podávání všech typů pobytových žádostí.

AZYL

Azyl je právem státu umožnit cizinci, který je pronásledován vstoupit na jeho území a zažádat o povolení k pobytu- Jeho právní úpravu najdeme v zákoně o azylu. Tím, kdo o udělení azylu rozhoduje je Ministerstvo vnitra České republiky na základě zákona o azylu. Cizinec podá na Ministerstvu vnitra návrh na zahájení řízení o udělení azylu a do 90 dnů od jeho zahájení obdrží rozhodnutí, zda azyl získal či nikoliv. Azyl je možné cizinci z určitých důvodů odmítnout. Důvodem k odmítnutí může být např. to, že spáchal zločinu proti míru, že se dopustil válečného zločinu, zločinu proti lidskosti, nebo pokud existuje oprávněná obava, že by cizinec ohrozil bezpečnost České republiky. Základní normou je pak čl. 43 Listiny základních práv a svobod a obecné podmínky pro vstup a pobyt upravuje zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Během celého řízení jsme k dispozici s právním poradenstvím a žadatele o politický azyl a mezinárodní ochranu také zastupujeme.

TRVALÝ POBYT PRO CIZINCE

Pomoc při získání trvalého pobytu cizincům patří k dalším oblastem, ve které nabízí naše advokátní kancelář své služby. Cizincům včetně jejich rodin nabízíme právní poradenství a zastoupení jak u podání žádosti k získání trvalého pobytu, tak u všech dalších jednání, které tento proces provázejí. Klienty obvykle zastupujeme během celého řízení, není však problém připravit i jednotlivá podání. Naše služby zahrnují úvodní konzultaci při které zhodnotíme zda jsou splněny zákonné podmínky k získání pobytu, dále připravíme žádost spolu s jejím odůvodněním, účastníme se výslechů klienta a zastupujeme jej dokud není vydáno finální rozhodnutí. V případě neúspěchu sepíšeme odvolání. Doporučujeme vyhledat odbornou pomoc zkušeného advokáta, jelikož nemalé procento žádostí, které si podávají žadatelé sami, je zamítnuto.

EXTRADICE

Extradice patří mezi jeden z nástrojů spolupráce mezi státy v trestním právu. Jedná se o opatření státu, kterým vydá pachatele nacházejícího se na jeho území k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu či ochranného opatření cizímu státu nebo mezinárodnímu tribunálu. Právní úpravu extradice nalezneme v mnoha mezinárodních smlouvách, ale je zakotvena i vnitrostátním právem České republiky. Cílem extradice je tedy znemožnit pachateli, který se dopustil trestného činu, aby se svým útěkem do zahraničí vyhnul trestnímu stíhání či výkonu trestu. Naše advokátní kancelář zajišťuje také právní pomoc v souvislosti s extradicí.

Kontaktujte nás

*