fbpx

Odškodnění za nevyúčtované zálohy na služby

NEVYÚČTOVANÉ ZÁLOHY NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Bydlíte v nájemním bytě, pravidelně hradíte zálohy na energie, vodu a plyn, avšak jejich vyúčtování jste od pronajímatele nikdy neviděli?
Pak máte nárok na zákonnou smluvní pokutu!
V celkovém souhrnu můžete získat až 94 000 Kč za nepředložené vyúčtování.
Předchozí výzva pronajímatele k předložení vyúčtování není nutná.

NEVYÚČTOVANÉ ZÁLOHY

Pro klienty připravujeme nejenom nájemní či podnájemní smlouvy, ale specializujeme se též na zastupování klientů ve sporech ohledně nevyúčtovaných záloh na služby spojené s užíváním bytu. Pronajímatel bytové jednotky má povinnost nájemci včas poskytnout podrobné vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu, tedy zejména energie, vodu a plyn. Zúčtovací období obvykle činí 12 měsíců a pronajímatel je povinen provést vyúčtování nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období, tedy nejčastěji do konce dubna. Tato povinnost mu vzniká bez vyzvání. Pokud tak neučiní, má nájemce právo na uhrazení zákonné smluvní pokuty. Výše této pokuty činí 50 Kč za každý den prodlení, v konečném důsledku tak nájemce může získat až statisícovou částku.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Pomůžeme Vám se v této složité problematice orientovat. Poskytujeme právní poradenství spolu s právním zastoupením u soudu. Dlouhodobě též sledujeme legislativní vývoj a rozhodovací praxi soudů v této oblasti, kterou umíme využít k dosažení adekvátního odškodnění pro klienta.

Kontaktujte nás

*