fbpx

Odškodnění za kamiony

 

O co se jedná?

Zakoupili jste si v letech 1997 – 2014 nákladní automobil nad 6 tun od výrobců Daimler, Iveco, DAF, MAN, Volvo, Renault a Scania? Pokud ano, tak velmi pravděpodobně máte nárok na vrácení části kupní ceny, neboť ve Vašem případě došlo k jejímu umělému navýšení. Výše odškodnění je rozdíl mezi uměle navýšenou cenou, kterou kupující reálně zaplatil a cenou, kterou by zaplatil. jedná se tedy o statisíce korun, při větších množstvích i miliony. V rámci odškodnění máte také právo na úroky z prodlení a náhradu nákladů na soudní řízení. Žaloby na náhradu škody představují složitý proces, náročný na skutková tvrzení a důkazní návrhy. Využijte tedy služeb našich zkušených advokátů a domluvte si schůzku. Věříme si natolik, že pokud bychom Vám odškodnění nevymohli, naše služby máte zdarma.

Jak vám pomůžeme?

Evropská Komise dne 19. 6. 2016 rozhodla, že se tito výrobci v rozporu se zákonem dohodli na cenách nákladních automobilů. Uzavřením tohoto kartelu došlo k poškození všech zákazníků na trhu s nákladními vozidly, jelikož tato dohoda zvedla kupní ceny všech nákladních vozidel. Poté, co se obvinění ukázalo pravdivým, zaplatili výrobci kamiónů obří pokutu ve výši přesahující 78 mld. korun českých. Soudní proces se Scanií doposud probíhá a dá se očekávat uložení pokuty i v jejím případě.

Pokud jste zakoupili v letech 1997 – 2014 nákladní automobil nad 6 tun od výrobců Daimler, Iveco, DAF, MAN, Volvo, Renault a Scania, tak je téměř stoprocentní šance, že pro Vás vymůžeme vrácení části kupní ceny, neboť ve Vašem případě došlo k jejímu umělému navýšení. Není podstatné, byl-li vůz financován přes úvěr, nebo leasing. Výše odškodnění je rozdíl mezi uměle navýšenou cenou, kterou kupující reálně zaplatil a cenou, kterou by zaplatil, pokud by trhem nebylo nelegálně manipulováno (tj. pokud by nebyla uzavřena kartelová dohoda).

Podle našeho právního názoru však právo na odškodnění mají i ostatní kupující, kteří nabyli nákladní vozidla od jiného výrobce, jelikož i tato kupní cena byla ovlivněna protizákonnou dohodou kartelu v jejich neprospěch.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Žaloby na náhradu škody představují složitý proces, náročný na skutková tvrzení a důkazní návrhy. Bez pomoci zkušeného advokáta je takřka nemožné usilovat o odškodnění u výrobců nákladních vozidel, neboť jimi jsou ohromné nadnárodní společnosti disponující v řadě případů desítky advokátů, právních specialistů, ekonomů a IT specialistů. Proto nelze proti nim bojovat bez adekvátní podpory advokátní kanceláře.

• Převezmeme od Vás podklady a zhodnotíme Vaší pozici.
• Podle situace vyhodnotíme nejlepší způsob řešení – smírné, mimosoudní vyrovnání, či vymáhání škody před soudem.
• Budeme Vás zastupovat během celého procesu.

Rozhodnutí Evropské Komise představuje stěžejní důkaz, že jednání kartelové dohody probíhalo a bylo protiprávní. To Vám usnadní procesní pozici ve sporu, neboť se výrobci nemohou zbavit své odpovědnosti. Mohou pouze napadnout přiznání a výši náhrady škody.

PROČ VYMÁHAT ODŠKODNĚNÍ S NÁMI?

Díky zkušenostem víme, jaký postup v daném případě uplatit, tak abyste získali odškodnění rychle a v co největší výši. Při vyjednávání o mimosoudní vyrovnání Vám pomůžeme vyjednat výhodnou dohodu s výrobci. Spolupracujeme s právníky v ostatních zemích EU, s finančními experty a odborníky z oblasti informačních technologií. Náš tým vedou advokáti s letitou praxí v oboru práva hospodářské soutěže a práva Evropské unie.

KDO MÁ NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ?

Nárok má každá fyzická či právnická osoba, která v rozhodném období koupila nákladní automobil nad 6 tun. Není podstatné, byl-li vůz financován přes úvěr, nebo leasing. U výrobců MAN, Volvo/Renault, Iveco, DAF a Daimler (Mercedes) se dá odpovědnost přímo dovodit z rozhodnutí Evropské Komise. U výrobce Scania řízení ještě probíhá, avšak dá se v dohledné době očekávat podobný výsledek jako u ostatních členů kartelu. Při nákupu u ostatních výrobců, se dle našeho názoru, dá taktéž žádat o kompenzaci vzhledem k vlivu na tržní ceny, který kartelová dohoda měla na celý trh s nákladními vozy.

Kontaktujte nás

*